خیریه

خیریه
 

بنی آدم اعضای یکدیگرند
   که در آفرینش ز یک گوهرند

 
 
گروه United Engineers مفتخر است که همواره در جهت بهبود کارایی خود و تشویق مشتریان عزیز به استفاده از راه کار ها و محصولات ویژه، سیاست های تشویقی در جهت حمایت از سازمان های خیریه محک و زنجیره امید اجرا نماید. باشد که لطف پروردگار بدرقه راه مهندسین عزیز کشورمان در دریای پر تلاطم مهاجرت و کار در یک کشور بیگانه گردد.